Dane teleadresowe firmy
Powrót do strony głównej       1.  Przeznaczenie systemu:

       System "Smok-2000" został opracowany do zdalnego sterownia i monitorowania obiektów przemysłowych, głównie przepompowni ścieków. Kompletny system składa się z obiektów technologicznych i stacji bazowej. W obiektach można stosować kilka rodzajów, niżej opisanych, sterowników wyposażonych w wejścia analogowe i cyfrowe, wyjścia do sterowania oraz wyjścia komunikacyjne do łączności radiowej, kablowej dalekiego zasięgu (ponad 100 km) i łącze RS-485. Stacja bazowa to komputer z zainstalowanym oprogramowaniem MuelTrans i wyposażony w kontroler stacji bazowej KSB-12 do łączności radiowej, KSB-12LD do łączności kablowej lub w jeden i drugi w przypadku stosowania łączności mieszanej. Do zobrazowania danych można dołączyć stację wizualizacji wyposażoną w oprogramowanie ViewData. Stacja wizualizacji może być zlokalizowana w pobliżu stacji bazowej – wtedy dane przesyłane są łączem RS-232C, lub oddalona – wtedy dane przesyłane są drogą radiową lub kablową. Odległość pomiędzy stacją bazową a stacją wizualizacji może być dowolna, gdyż w sieci radiowej i kablowej przewidziane są retransmitery. W systemie można zainstalować maksymalnie 2500 obiektów.

       2.  Stacja obiektowa Mamba-8:

       3.  Stacja obiektowa Viper-4:

       4.  Radiowe Moduły Transmisyjne:

           4.1. Radiowy Moduł Transmisyjny NBFM-400:

           4.2. Radiowy Moduł Transmisyjny RMT-160:

           4.3. Radiowy Moduł Transmisyjny RMT-435:

           4.4. Radiowy Moduł Transmisyjny MM-432:

       5.  Oprogramowanie:

           5.1. Oprogramowanie komunikacyjne MuelTrans:

           5.2. Oprogramowanie wizualizacyjne ViewData: