Dane teleadresowe firmy
Powrót do strony głównej

TNC-232F

       1.  Informacje ogólne:

       Kontroler TNC-232F jest autonomicznym, wyposażonym we własny komputer, kontrolerem węzłowym służącym do nadawania i odbioru danych cyfrowych po łączu radiowym w następujących emisjach:

ledlamp CW
ledlamp RTTY
ledlamp ASCII
ledlamp AMTOR
ledlamp FAX
ledlamp NAVTEX
ledlamp PACKET-RADIO HF I VHF
ledlamp PACTOR (tylko z dodatkowym modułem)

   Kontroler może nadawać i odbierać informacje tekstowe i binarne, na dowolnej długości fali, w wyżej wymienionych emisjach, za wyjątkiem emisji FAX. Emisja FAX jest używana do transmisji grafiki, np.: map pogody, dokumentów, rysunków itp.

       2.  Wykorzystanie kontrolera:

       Kontroler węzła sieci TNC-232F jest przystosowany do podłączenia do każdego komputera lub terminala wyposażonego w standardowe złącze RS-232C. Kontroler węzła pozwala na kodowanie i dekodowanie sygnałów oraz kontrolę nadajnika przy wykorzystaniu emisji CW, RTTY, AMTOR, ASCII, FAX, oraz PACKET RADIO, przy czym możliwe jest korzystanie z dowolnego programu komunikacyjnego lub emulującego terminal. Oprogramowanie zawarte w pamięci EPROM umożliwia pracę modułu jako osobistej skrzynki poczty elektronicznej (MBX), lub jako cyfrowego węzła przekaźnikowego (DIGIPEATER), nie wymagając bezpośredniej współpracy z komputerem.

       3.  Opis kontrolera:

       Kontroler węzła TNC-232F posiada wbudowane modemy do odbioru wszystkich rodzajów emisji. Zamienia sygnały radiowych emisji CW, RTTY, AMTOR, ASCII, FAX oraz PACKET RADIO na dane w formacie ASCII i komunikuje się z terminalem lub komputerem poprzez standardowy port szeregowy RS-232C.

       4.  Charakterystyka kontrolera:

ledlamp Demodulator
w układzie ogranicznika dyskryminatora poprzedzony ośmiobiegunowym pasmowoprzepustowym filtrem Czebyszewa o nierównomierności w paśmie przenoszenia poniżej 0.5 dB
ledlamp Pasmo przenoszenia
automatycznie zmieniane w zależności od rodzaju emisji
ledlamp PR UKF
częstotliwość środkowa:     1700 Hz
pasmo przenoszenia:          2600 Hz
ledlamp KF (bez emisji CW)
częstotliwość środkowa:     2210 Hz
pasmo przenoszenia:             450 Hz
ledlamp CW
częstotliwość środkowa:       800 Hz
pasmo przenoszenia:             200 Hz
ledlamp Modulator
w układzie sinusoidalnego generatora AFSK o małym poziomie zniekształceń i ciągłości fazy sygnału wyjściowego
ledlamp Poziom sygnału AFSK
regulowany w zakresie 5 ÷ 1000 mV napięcia skutecznego
ledlamp Mikroprocesor
Zilog Z84C00A
ledlamp RAM
32 kB
ledlamp ROM
64 kB
ledlamp Układ HDLC
Zilog Z8530

       5.  Podłączenia urządzeń zewnętrznych:

ledlamp Urządzenia radiowe
dwa pięciokontaktowe złącza typu DIN z możliwością wyboru jednego z nich przełącznikiem "RADIO" na panelu czołowym
ledlamp Sygnały radiowe
m. cz. z odbiornika,
m. cz do nadajnika,
włączający nadawanie (PTT),
wejście dla zewn. sygnału redukcji szumów (squelch),
masa
ledlamp Podłączenie modemu zewnętrznego
5-kontaktowe złącze z sygnałami TXD, RXD, DCD, masa w standardzie TTL
ledlamp Sygnały do bezpośredniej modulacji FSK
normalne i odwrócone
ledlamp Sygnały do obserwacji oscyloskopowej
mark (stop)
space (start)
ledlamp Kluczowanie przy emisji CW
dodatnie:  maks. +100 V przy prądzie do 100 mA
ujemne:     maks. +30 V przy prądzie do 20 mA
ledlamp Podłączenie terminala lub komputera
RS-232C (złącze typu DB 9) przy pełnej zgodności sprzętowej i programowej
ledlamp Prędkość transmisji danych
wybierana w sposób automatyczny: 300, 1200, 2400, 4800 i 9600 bodów
wybierana poleceniem TBAUD: 110, 150, 200 oraz 600 bodów.

       6.  Przełączniki i sygnalizacje na panelu czołowym:

ledlamp Przełączniki
włącznik zasilania,
przełącznik wyboru urządzenia radiowego
ledlamp Pokrętła
regulacja poziomu zadziałania
ledlamp Wskaźniki
dziesięciosegmentowy wskaźnik dostrojenia,
sygnalizacja DCD (Data Carrier Detect)
ledlamp Sygnalizacja rodzaju emisji
BAUDOT (RTTY), ASCII, PKT, MORSE (CW), CHECK, FAX ARQ, MODE L, STBY
ledlamp Sygnalizacja stanu modemu
STBY, PHASE, IDLE, ERROR/CONV, OVER, TFC/TRANS, RQ/CMD, CON, STA, MULT, SEND

       7.  Zasilanie i wymiary obudowy:

       Kontroler należy zasilać z uziemionego w tym samym punkcie co komputer i radiostacja, stabilizowanego źródła prądu stałego, o napięciu +12÷13.8 V i wydajności prądowej 650 mA.

       Wymiary: 250x170x55 mm.

       8.  Urządzenia wejścia i wyjścia:

       Kontroler TNC-232F może być używany z każdym standardowym terminalem komunikacyjnym lub komputerem wyposażonym w port transmisji szeregowej RS-232C. Dane i sygnały kontrolne mają poziomy zgodne z normą CCITT V.24/V.28. Związane z komputerem lub terminalem nośniki pamięci (taśma, dyskietki itp.) oraz drukarka mogą być wykorzystane do zapisania odbieranej informacji lub do nadania uprzednio przygotowanej. Urządzenia peryferyjne tego typu są pożądane, jakkolwiek nie są niezbędne do prawidłowego działania kontrolera węzła.

       9.  Parametry urządzeń radiowych:

   Większość współczesnych urządzeń radionadawczych spełnia wymagania stawiane im przy korzystaniu z emisji CW, RTTY, ASCII i FAX. Przy korzystaniu z emisji AMTOR wymagana jest duża szybkość przełączania nadawanie-odbiór w porównaniu z wyżej wymienionymi emisjami. Należy jednak zaznaczyć, że olbrzymia większość aktualnie wykorzystywanych transceiver'ów nie wymaga dodatkowych zabiegów przy stosowaniu tej emisji. Czas przełączania nie jest już tak krytyczny w emisji PR, użytkownik ma tu wpływ w sposób programowy na parametry czasowe przełączania nadawanie-odbiór realizowane przez kontroler węzła.

   W przypadku instalowania dużej sieci, firma gwarantuje pomoc związaną z doborem odpowiedniego oprogramowania, radiotelefonów, anten oraz pomoc w uruchomieniu całego systemu.

       10.  Wyposażenie:

1. Kontroler TNC-232 szt. 1
2. Kabel sygnałowy szt. 1
3. Kabel RS-232 szt. 1
4. Kabel zasilający szt. 1
5. Instrukcja obsługi szt. 1
6. Dyskietka z oprogramowaniem szt. 1

       11.  Warunki gwarancji:

       Na kontroler udzielana jest 12 miesięczna gwarancja na zasadach ogólnych. Napraw dokonuje punkt w firmie "MUEL", ul. Szobera 5, 01-318 Warszawa, tel. 665-22-55. W celu dokonania naprawy użytkownik dostarcza urządzenie do punktu serwisowego na koszt własny. Naprawy dokonywane są nie dłużej niż w 7 dni roboczych.


       12.  Do ściągnięcia:

Word  Instrukcja obsługi kontrolera TNC-232F  (Word 2000, 111 kB)

Word  Instrukcja obsługi kontrolera TNC-232F  (Acrobat, 500 kB)

Word  Zawartość EPROM'u  (Zip, 86 kB)