Dane teleadresowe firmy
Powrót do strony głównej       1.  Przeznaczenie kontrolera:

       KSB-12 jest elementem sieci monitorowania drogą radiową. Pośredniczy pomiędzy komputerem bazowym wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie nadzorujące i wizualizujące pracę obiektów włączonych do sieci monitorowania i zdalnego sterowania a obiektami wyposażonymi w odpowiedni sterownik.

       KSB-12 składa się z trzech bloków zamkniętych w metalowej obudowie.

  • Blok zasilania
  • Blok modemu
  • Blok radiowy

       Blok zasilania dostarcza odpowiednich napięć do wszystkich obwodów KSB-12 oraz umożliwia podłączenie akumulatora typu LC-R127PG 12V/7Ah, który ładowany jest podczas pracy sieciowej, a umożliwia normalną pracę urządzenia podczas zaniku zasilania sieciowego. Czas, w jakim akumulator będzie podtrzymywał pracę KSB-12, zależy od stosunku czasu nadawania do czasu odbioru (N/O). Dla samego odbioru akumulator 7Ah podtrzyma pracę urządzenia przez ok. 50 godzin, a dla 50% N/O z nadajnikiem o mocy 2W przez ok. 10 godz.

       Blok modemu, stanowiący część analogową, służy do zamiany sygnałów cyfrowych, nadchodzących z podłączonego do KSB-12 poprzez port RS-232C komputera, na sygnały analogowe, które mogą być przesłane drogą radiową. Spełnia on również odwrotną funkcję zamieniając sygnał analogowy odebrany przez radiostację na sygnał cyfrowy.

       2.  Dane techniczne:

ledlamp interfejs do współpracy z komputerem
RS-232C (1200 BPS)
ledlamp szybkość transmisji radiowej
1200 BPS
ledlamp modulator
AFSK
ledlamp częstotliwość MARK
1200 Hz
ledlamp częstotliwość SPACE
2200 Hz

       Pracę modemu określają wskaźniki na przedniej płycie urządzenia:

ledlampPOWER Lampka informująca o pracy KSB-12
ledlampTX Lampka informująca o pracy nadajnika
ledlampRX Lampka sygnalizuje pracę odbiornika
ledlampDCD Lampka informująca o pracy odbiornika. Kolor pomarańczowy oznacza prawidłowe odbieranie danych. Kolor czerwony lub zielony – odstrojenie odbiornika.
ledlampCH1 Lampka sygnalizująca pracę KSB-12 na kanale 1
ledlampCh2 Lampka sygnalizująca pracę KSB-12 na kanale 2

       Zadaniem bloku radiowego jest zamiana sygnałów nadchodzących z modemu na fale elektromagnetyczne o odpowiedniej częstotliwości i mocy dostarczane do anteny, oraz zamianę odebranych sygnałów radiowych na sygnał analogowy dostosowany do potrzeb części modemowej. Dane techniczne radiostacji umieszczono w rozdziale "Radiowe Moduły Transmisyjne".